Skip to content

2022 – Derde lustrum

Na een onderbreking van twee jaar vanwege corona mochten we dit jaar weer vrij bewegen. Als thema was ‘Harmonie der tegenstellingen’ uit de bus gekomen. Normaal gesproken wordt het thema tijdens de opening op vrijdagavond nader uitgewerkt in de een of andere performance. Maar vanwege bovengenoemd virus hadden we het dit jaar niet aangedurfd om maanden van tevoren een en ander te gaan voorbereiden met het risico dat het op het laatste moment afgelast moest worden. Daarom hadden we voor de veilige optie gekozen van een optreden van een ‘buitenstaander’, in dit geval Questions Collective, die zichzelf omschrijven als ‘interdisciplinary female identifying collective’.

De Vijfhoekkunstroute had dit jaar 68 deelnemers, die verspreid over de Vijfhoek hun werk tentoonstelden, met een overzichtsexpositie in de Nieuwe Kerk.

In de Doelenzaal van de bibliotheek was een wat grotere groepsexpositie en daar was ook het werk te bewonderen van de kinderen die hadden meegedaan aan de kunstwedstrijd ‘Tussen kunst en kids’.
Op sommige plekken in de wijk was muziek te horen, al dan niet spontaan ingezet, zoals de accordeoniste die een vijfduizendkoppige (!) groep wandelaars begeleidde die zich op zaterdagmorgen door de Lange en Korte Annastraat wurmde. Tot haar klassiekers behoorden ‘We zijn d’r bijna’ en ‘Geef mij maar Amsterdam’.

Zoals gebruikelijk veel beelden in het Proveniershof, maar ook wapperende beschilderde doeken en een afvaardiging van Roads Ateliers met een soort Delfts blauw keramiek.
Aldaar vond, onder bijna zomerse omstandigheden, op zondagavond ook weer de afterparty plaats ter afsluiting van de vijftiende Vijfhoekkunstroute.